Coachen

mijn manieren en werkwijze
Graag werk ik bij mijn coachpraktijk de Berenbrigade op een oplossingsgerichte manier. Dat betekent dat we niet lang bij de oorzaken van het probleem stil staan, maar dat we gaan onderzoeken waar de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden liggen. Met coachen kun je het zelfvertrouwen van een kind verstevigen en leren ze dat ze daar zelf invloed op hebben.

tools en technieken
Er zijn verschillende materialen waar ik als kindercoach graag mee werk, zoals de visuele techniek van ‘teken je gesprek‘, oefeningen om de mindset te verstevigen, aangevuld met oefeningen uit het systemisch werk met o.a. van materialen van Groepsgeluk.
Verder zet ik verschillende materialen in voor een oplossingsgerichte aanpak waarbij ik graag werk met een werkplan en een doelenkaart. ‘Want… iedere kleine stap moet groots gevierd en gezien worden’ en dat brengen we op deze manier in beeld.
Verder kan ik ook kinderen helpen bij problemen binnen de executieve vaardigheden m.b.v. gesprekskaarten, veel verschillende oefeningen en werkvormen…

uit ‘de jongen, de mol, de vos en het paard‘ van Charlie Mackesy
de aanpak van de Berenbrigade

kennismakingsgesprek
We starten het coachtraject met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos en is bedoeld om helder te krijgen wat de Berenbrigade voor jullie kan betekenen.

intakegesprek
Tijdens dit intakegesprek wordt helder wat de hulpvraag is, bespreken we hoe we het traject gaan starten en welk einddoel we willen bereiken aan het eind van het traject. We spreken af hoe we tijdens het traject met elkaar communiceren.

het coachen
Na het intakegesprek (met de ouders) komen de kinderen of jongeren ongeveer 6-8x op bezoek. Een coachgesprek duurt ongeveer 45 minuten en we gaan aan de slag met allerlei verschillende spel- en werkvormen. We sluiten het gesprek af met het maken van afspraken in een doelenkaart waar de nieuwe week aan gewerkt gaat worden.
Tijdens de bijeenkomsten staat het kind centraal, heb je als ouder begeleiding bij de opvoeding nodig, dan kunnen we daar een aparte afspraak voor maken.

het evaluatiegesprek
We sluiten het traject af met een evaluatie, hier bespreken we (samen met het kind) de ervaringen en de vorderingen. Het kind krijgt een document mee, waarin later nagelezen kan worden wat er geleerd is en welke successen en nieuwe vaardigheden ontdekt zijn.

noot: Ieder kind heeft een andere hulpvraag en dus een andere aanpak nodig. Het kan dus zijn dat we afwijken van de bovenstaande aanpak.

ik val en ik struikel
ik stuntel en ik duikel
ik haper en ik klooi
maar hé, ik doe het toch maar mooi!

van Brievenbusgeluk