home

Een warm welkom bij coachpraktijk de Berenbrigade.
Heeft uw kind ondersteuning nodig bij gedrag, leren, onzekerheid of andere vragen, dan kan de Berenbrigade jullie verder helpen.
Door het voeren van gesprekken leren de kinderen hun kwaliteiten en vaardigheden ontdekken, die ze vervolgens kunnen inzetten bij het oplossen van hun probleem. Op deze manier los je niet alleen het probleem op, maar bouw je bovendien aan ‘zelfvertrouwen en zelfkennis’. Met deze nieuwe vaardigheden kunnen ze voortaan zelf de strijd met nieuwe ‘beren op de weg’ aangaan!

jij mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kan zijn.
En je mag het worden
op jouw manier en op jouw tijd

– Anna Terruwe –

over coachpraktijk de Berenbrigade

beren op de weg

Iedereen, groot of klein, komt ‘beren op de weg’ tegen. Die beren kunnen voor kinderen spanning en onrust opleveren thuis of op school. Problemen die kinderen tegen kunnen komen zijn bijvoorbeeld faalangst, steeds ruzie maken of moeite hebben met plannen, organiseren of het afmaken van taken. Problemen kun je bestrijden door het verhaal ervan op papier te zetten en dat doen we bij de Berenbrigade. Als je het uittekent, kun je een patroon ontdekken en kun je er een oplossing bij zoeken. Zelfbedachte oplossingen werken het beste en als je deze oplossing gaat oefenen, leer je nieuwe vaardigheden. Zo krijg je een rugzak vol tools en de regie om ‘jouw beren op de weg’ zelf aan te pakken!

de beer als krachtdier

Beren zijn niet alleen maar problemen, maar een beer is óók een prachtig krachtdier. Krachtdieren beschermen, helpen en geven inzicht in ons alledaagse leven. Een beer weet bijvoorbeeld hoe je de kracht kunt vinden om door te gaan en geeft je een zetje in je rug. De beer wil graag dat je je focust op jezelf, want als je goed naar jezelf luistert, kun je de antwoorden gewoon vinden. De beer zorgt ervoor dat wat je graag wilt, je het ook gewoon gaat doen. Op deze manier helpt de beer om jezelf verder te ontwikkelen.

Je kunt bij de Berenbrigade terecht als je bijvoorbeeld problemen hebt met:
– (faal)angst en onzekerheid
– werkhouding, taakgerichtheid en motivatie
– gedragsproblemen
– contact maken en houden met anderen
– pesten, gepest worden en ander verdriet
– moeite met het aangeven van grenzen
– moeite met de spelen en werken met anderen.

over mij

Mijn naam is Petra en ik werk al veel jaren in het onderwijs. Ik ben getrouwd en alweer 20 jaar moeder van 2 kinderen en we wonen in Culemborg.
Ik werk als intern begeleider in het onderwijs en heb al veel plekken, veel kinderen en veel verschillende soorten scholen van binnen gezien. Overal kom ik weer wat nieuws tegen en zie en leer ik weer nieuwe dingen. Op dit moment werk ik ook als interim-IB’er en coach via de Kwaliteitsbewaker. Daarnaast werk ik ook wekelijks als begeleider van kinderen in het basisonderwijs waarbij we werken aan de werkhouding, het gedrag en hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Ik ben graag in beweging, nieuwsgierig en wil graag weten en voelen hoe het nog beter kan. Ik heb daarom verschillende opleidingen gedaan om kinderen te begeleiden. Op de pagina van werkwijze kun je lezen welke technieken ik vooral inzet als kindercoach om kinderen (samen met de ouders) in beweging te krijgen. Doordat ik goed kan luisteren, kan ik aansluiten bij wat nodig is. Iedere keer weer een mooie uitdaging waar ik echt van houd!

Petra van Breda

van alles wat ik tegenkom
neem ik een stukje met me mee
Als ik dan iets nodig heb
draag ik altijd een plan, een oplossing, een idee.

van veronzinsels

werkwijze

mijn manieren en werkwijze
Graag werk ik bij coachpraktijk de Berenbrigade op een oplossingsgerichte manier en probeer de gesprekken zo te sturen dat een kind zijn eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden leert ontdekken. Met deze werkwijze kun je het zelfvertrouwen van een kind verstevigen en leren ze dat ze daar zelf invloed op hebben.

tools en technieken
Er zijn verschillende materialen waar ik als kindercoach graag mee werk, zoals de visuele techniek van ‘teken je gesprek‘, oefeningen om de mindset te verstevigen, aangevuld met oefeningen uit het systemisch werk met o.a. van materialen van Groepsgeluk.
Verder zet ik verschillende materialen in voor een oplossingsgerichte aanpak waarbij ik graag werk met een werkplan en een doelenkaart. ‘Want… iedere kleine stap moet groots gevierd en gezien worden’ en dat brengen we op deze manier in beeld.
Verder kan ik ook kinderen helpen bij problemen binnen de executieve vaardigheden m.b.v. gesprekskaarten, veel verschillende oefeningen en werkvormen…

de aanpak van de Berenbrigade

kennismakingsgesprek
We starten het coachtraject met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos en is bedoeld om helder te krijgen wat de Berenbrigade voor jullie kan betekenen.

intakegesprek
Tijdens dit intakegesprek wordt helder wat de hulpvraag is, bespreken we hoe we het traject gaan starten en welk einddoel we willen bereiken aan het eind van het traject. We spreken af hoe we tijdens het traject met elkaar communiceren.

het coachingstraject
Na het intakegesprek komen de kinderen ongeveer 5-10x op bezoek. Een coachgesprek duurt ongeveer 45 minuten en we gaan aan de slag met allerlei verschillende speel- en werkvormen. We sluiten het gesprek af met het maken van week-afspraken waar aan gewerkt gaat worden.
Tijdens de bijeenkomsten staat het kind centraal, heb je als ouder begeleiding bij de opvoeding nodig, dan kunnen we daar een aparte afspraak voor maken.

het evaluatiegesprek
We sluiten het traject af met een evaluatie, hier bespreken we (samen met het kind) de ervaringen en de vorderingen. Het kind krijgt een document mee, waarin later nagelezen kan worden wat er geleerd is en welke successen en nieuwe vaardigheden ontdekt zijn.

noot: Ieder kind heeft een andere hulpvraag en dus een andere aanpak nodig. Het kan dus zijn dat we afwijken van de bovenstaande aanpak.

ik val en ik struikel
ik stuntel en ik duikel
ik haper en ik klooi
maar hé, ik doe het toch maar mooi!

van Brievenbusgeluk

tarieven

Bij kindercoachpraktijk de Berenbrigade werken we met de volgende tarieven:

* Een kennismakingsgesprek van 30 minuten is gratis.

* De sessies met de kinderen duren 60 minuten.  Ze bestaan uit ongeveer 45 minuten intensief werken en 15 minuten voorbereiding, administratie en evaluatie etc.
Kosten: 60 euro

* Bij de start van iedere begeleidingsperiode wordt standaard een begeleidingsplan opgesteld en met de ouders doorgesproken. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.
Kosten: 60 euro

* Aan het einde van de begeleidingsperiode wordt standaard een evaluatieverslag geschreven en met de ouders besproken. Dit evaluatiegesprek duurt ongeveer 30 minuten.
Kosten: 40 euro

*Op verzoek van de ouders/verzorgers is het mogelijk om tussentijds te evalueren of aan te sluiten bij een gesprek op school.
Kosten: 60 euro per uur

In de meeste gevallen worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het is toch aan te raden om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te vragen naar mogelijke vergoedingen.
Misschien kunnen jullie in aanmerking komen voor een PersoonsGebonden Budget (PGB). Kijk voor meer informatie op pgb.nl.

Ondersteuningsarrangementen op school
De Berenbrigade wordt regelmatig ingehuurd om op scholen arrangementen voor kinderen uit te voeren rondom lerenleren, werkhouding en/of gedrag. Zijn er vragen hierover, stuur dan gerust een mail en ik zal contact opnemen om hier verder over te praten.

reiskosten
Ik werk vanuit huis en woon in de Culemborg. Ik kan ook bij jullie thuis of online met kinderen werken, als dit een betere optie is. Als ik thuis kom, breng ik reiskosten in rekening.
Heb je vragen, neem dan contact op om een telefonische afspraak te maken.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht.

Zijn wie je bent
doen wat je doet
als het je blij maakt
dan is het goed

bij Mar
contact

Per november 2020 opent de Berenbrigade zijn deuren in Culemborg!
Heb je een vraag of wil je informatie (nadat je mijn pagina over mijn werkwijze hebt gelezen) neem dan gerust contact op. We maken dan een belafspraak, zodat we elkaar even rustig kunnen spreken.

logo van de Berenbrigade

bezoekadres:
Petra van Breda
Jan van Riebeeckstraat 1
4105 BA Culemborg
telefoon: 0623473886
mail: petra@coachpraktijkdeberenbrigade.nl

openingstijden:
dinsdag: 19-21u
woensdag: 14-18u
donderdag: 19-21u
zaterdag: 10-12u

heb geduld,
alle dingen zijn moeilijk
voor ze gemakkelijk worden

#omdenken